نظم

image_demo_30


درته له مینی هرکلي وایی نن
زیری دځان دخپلواکي وایی نن
نور په تیاروکې ژوندون نکوؤموژ
نورناپوهۍ ته رخصتي وایی نن
زرغون سپرلیه په خزان راسه
په پاکه خاوره دافغان راسه
دی دردیدلی خاوری ډیر ژړلي
نوریی زخمونو ته درمان راسه
دلته بی شمیره مظلومان اوسیږي
دلته بی وسه افغانان اوسیږي
خدایه همت راکړی له ننګه سره
دلته بچي داحمدخان اوسیږي
نوری مو زړوکې ولولی راغلي
نورموپه ژبو حماسی راغلي
خدایه رحمان یی په مونږ رحم وکړه
په مونږه ډیری ناکردی راغلي
خدایه رسوا کړی هردښمن دخاوری
چې دې هیواد ته دسیسی جوړوي
نوریی تالا کړی ددی ځمکی په سر
چی څوک زمونږکور کې لانجی جوړوي
خدایه پرتا باندی باورلرو مونږ
په مونږ کې سوله او وحدت راوله
مونږ تاته ډیر ډیر امیدونه لروؤ
زمونږه زړونو کې الفت راوله
زار شم له تانه ای رحیمه ربه
نورپه دی خاوره کې سپرلي راوله
نوره له سولی او عرفانه ډکه
نورورورولي اوسوکالي راوله
مونږه بلا ډیرانتظار کړی دی
ددی هیواد دسرلوړي امید کې
موژ توکل په پاک الله کړی دی
هوان شاءالله دصابري امید کې.

tags
Aliexpress INT

ستاسې تبصرې

*

Top