د غيب علم درلودلو دعوا!

image_demo_30 يوه تن بل ته وويل: زه کولی شم دا مالومه کړم، چې د خلکو په ماغزو کې څه تيريږي! بيا يې ورته وويل، چې زه پوهيږم، چې ستا په ماغزو کې همدا اوس څه تير شول؛ تاسې فکر کوئ، چې زه دروغ وايم!!! همداسې نه ده؟!
tags
Aliexpress INT

ستاسې تبصرې

*

Top