د  " لڼډې کیسې"  برخې لیکنې  

اوسني لیونیان ــ پروني لیونیان

اوسني لیونیان ــ پروني لیونیان

اوسني لیونیان ــ پروني لیونیان

 

سپین ږیری با با له اوږدې پردیسۍ خپل د زیږیدو ښار ته راګرځیدلی دی. په ښار کې ېې د ګرځیدو او چکر لومړۍ ورځ ده. د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځی چې په یوه لویه پینډه ېې سترګې ولګیږی. دښار په یو لوی میدان کې ګڼ په زرګونوخلک راټول دي او د هغو کسانو ننداره کوی چې په میدان کې لوڅ ،لغړ ولاړ او خپل خندونکی کما لونه پر دوی راټولو ننداره کوونکو ته ښا يي. ګڼه ګوڼه او ننداره د سپین ږیری پام هم ځا نته راواړ...


Top