د  " لڼډې کیسې"  برخې لیکنې  

بی آزاره مرغۍ

بی آزاره مرغۍ

بی آزاره مرغۍ

مولوی جان مامد چی په کلی کې په مولوی صیب مشهور وو د پښتونخوا د مردان ولسوالی په شیرګړ کلی استوګن وو د کار روزګار لپاره د پنجاب په لاهور کې اوسیدو،

مولوی جان مامد کلی کې یوه وړوکی کورنی درلوده چی د ده په شمول ټول څلور کسان وو میرمن یی او دوه بچیان یو زوی یوه لور، زوی یی له لور وړوکی وو او نیږدی مدرسه کې یی حفظ کولو،، خو لور یی نازنین په شیرګړ لوی سکول کې زدکړی کولی، مولوی صیب چی به هر کله د لاهور نه راغی د کلی غټ او واړه به یی پوښتنی له راتلل مولوی جان مامد به هم راوړی ډالی پر ټولو تقسیم کړی مولا جان مامد د ټول کلی په زړنو کی ...


Top