د  " سیمه او نړۍ"  برخې لیکنې  

د امریکا یوه جنګي بېړۍ له فلیپیني باربري کښتۍ سره جنګیدلې، اووه کسان ورک دي

د امریکا یوه جنګي بېړۍ له فلیپیني باربري کښتۍ سره جنګیدلې، اووه کسان ورک دي

د امریکا یوه جنګي بېړۍ له فلیپیني باربري کښتۍ سره جنګیدلې، اووه کسان ورک دي

د امریکا لویه جنګي بېړۍ چې فیتزجرالد نومیږي له یوې باربري بېړۍ چې د فلیپین بیرغ پرې رپيده جنګیدلې ده او د یادې جنګي بېړۍ اوه کارکوونکي تري تم شوي دي او یو شمېر هم ټپیان دي.

دا پېښه په خپل ډول کې حیرانوونکې ښکاري داسې چې د ورځې پرمختللې ټکنالوژۍ په درلودلو څنګه ممکنه ده داسې پېښه رامینځ ته شي.

ټکر د جاپان یوکوسواکای سمندرغاړې سره رامینځ ته شوی دی خو یوه کښتي هم د ډوبیدو له خطر سره نه ده مخ شوې.

امریکایي جنګي بېړۍ د څنګ له خوا زیات زیان لیدلی دی چې اوبه ورننوتې او په انځورونو کې لیدل کیږي چې د اوبو ماشینونه ترې اوبه ...


Top