د  " افغانستان"  برخې لیکنې  

امريکا سفارت د بریدونو خبرداری ورکوي، خو ولې د ملي امنیت اداره يې مخنیوی په قصدي توګه نه کوي

امريکا سفارت د بریدونو خبرداری ورکوي، خو ولې د ملي امنیت اداره يې مخنیوی په قصدي توګه نه کوي

امريکا سفارت د بریدونو خبرداری ورکوي، خو ولې د ملي امنیت اداره يې مخنیوی په قصدي توګه نه کوي

د امريکا سفارت د تيرې چارشنبې خونړي بريد په هکله خبرداری په کابل کې زیاتره سفارتونو او بهرنيو اتباع ته ورکړی و، چې ځانونه يې خوندي کړي وو، خو ولې د ملي امنیت اداره نه غواړي چې د دې ډول بریدونو مخنیوی وکړي.

دا لومړی ځل ندی، چې د امريکا لخوا د دې ډول بریدونو خبرداری ورکول کيږي، خو په دې وروستيو کې ډير خونړي بریدونو تر سره شول.

که په وروستۍ يوه نيمه لسیزه کې د ملي امنیت ادارې تشکیل او جوړښت ته يو ځغلنده نظر وشي، نو حال داسې و، چې د امرالله صالح د مشرۍ پر مهال په دغه مهمه اداره کې تقريبا ټول د شمال ټلوالې او په ځانګړې توګه پنج...