د  " ټولنیزې"  برخې لیکنې  

د اتل شهید تورنجنرال همېشه ګل خان اشرف لنډه پېژندنه

د اتل شهید تورنجنرال همېشه ګل خان اشرف لنډه پېژندنه

د اتل شهید تورنجنرال همېشه ګل خان اشرف لنډه پېژندنه

ګران هېواد افغانستان په نړۍ کې یو ځلانده پېښلیک (تاریخ) لري او افغانانو د پېښلیک په اوږدو کې هېڅ چاته د غلامۍ سرندۍ ټیټ کړۍ او هرځل یې غلیم ته غاښ ماتوونکۍ ځواب ورکړيدۍ، چې ښې بېلګې یې د انګرېزانو او سره شوروي په ګونډو کول دي. دغه ځلانده پېښلیک پخپله ندۍ ساتل شوۍ بلکه په هېواد مینو اتلانو دې خپلې پاکې خاورې په ساتلو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او خپل ځانونه یې پدې سپېڅله لاره کې قرباني کړيدي.  یو د دغه اتلانو نه شهید جنرال همېشه ګل خان اشرف دۍ چې پخپله پاکه او سپېڅله اراده او هوډ یې د سره شوروي سره په جګړه کې د خپلې سینې نه سپر جو...


Top