د  " مرکه"  برخې لیکنې  

د شاه نواز باقر سره انلاين مرکه

د شاه نواز باقر سره انلاين مرکه

د شاه نواز باقر سره انلاين مرکه

 

 

مرکه کوونکی: نجیب الله خان

شاه نواز باقر چې د پښتو ژبې د اوسني دور پياوړى شاعر دی، په ټولنيزو رسنیو کې یې  شعرونه په  سلګونه مينوال لري، او په ډیر خوند سره یې شعرونه لولي.

د باقر شعري ټولګه د هوا سترګو کې شګې نومېږي، چې په دې وروستيو کې چاپ شوه، د لوستونکو د تود هرکلي سره مخ شوه،

موږ ورسره لنډه مرکه کړي، لوستو ته مو ی...


Top