د  " د اونۍ څېره"  برخې لیکنې  

لطيف پدرام

لطيف پدرام

لطيف پدرام

د کمونست پلوي حکومت تر ټولو معتمد او مهم اخبار « حقيقت انقلاب ثور» نوميده، هغه مهال د مارکسستي افکارو او اصطلاحاتو يوه زلمکي مقلد په دغه اخبار کې سياسي تحليلونه ليکل او د رژيم د فکري ډلې د سترګو تور ګڼل کيده، دا زلمکی لطيف پدرام نوميده او د دې لپاره یې کمونست پلوي رژيم ته ځان ډېر نږدې کړی و، چې د ده اصلي ګوند (ستم ملي) تر کلک تعقيب لاندې و او پدرام نه غوښتل د ستمي توب په توپ کې والوزي.

 د ډاکتر نجيب الله د جمهوري رياست پر مهال، چې يو څه سياسي فضا خلاصه شوه او د تنفس امکان پيدا شو، تر خاورو لاندې سیاسي خوځښتونو بیا...

Top