د  " اسلامي تمدن "  برخې لیکنې  

ایا نارینه کولای شي مخکې له کوزدې ښځه وګوري؟

ایا نارینه کولای شي مخکې له کوزدې ښځه وګوري؟

ایا نارینه کولای شي مخکې له کوزدې ښځه وګوري؟

هو مقدسه شریعت نارینه ته دا جواز ورکړی، چې ښځه مخکی له کوزدې وګوري ترڅو له هغې سره نکاح وکړي چی په شریعت کی د دې لپاره دوه طریقی شته:
اول ــ مخطوبی (نکاح کوونکی ښځی ته) یوه ښځه ورلیږی تر څو هغه انجلی وګوری او صفات یی نارینه ته بیان کړی. 
دوهم ــ نارینه کولای شی خپله مخطوبه وګوری کولای شی مخ، لاس او قد ته وګوري ځکه مخ یی په ښایست دلالت کوی او لاسونه یی په ښه والی او ډنګروالی دلالت کوی او قد یی په اوږدوالی او لڼډوالی دلا...

Top