د  " اسلامي تمدن "  برخې لیکنې  

روژه (اړین معلومات)

روژه (اړین معلومات)

روژه (اړین معلومات)

راټولونه محمداکبر حقمل معینزی

یآأیُّهَاَألَّذِینَءَامَنُواکُتِبَ عَلَیکُمُ ألصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَئ ألّذِینَ مِن قَبّلِکُم لَعَلَّکُمّ تَتَّقُونَ

ترجمه :اې هغه کسانو چی ایمان مو راوړی، پر تاسو باندې روژه داسې فرض کړ شوې ده لکه چې له تاسو څخه پر مخکینیو وګړو فرض کړ شوې وه؛ که تاسو یاست پرهیز گاران.

روژه عبارت ده له صبح صادق څخه تر ماښام پورې د خوراک، څښاک او جماع له پرېښودلو څخه.

روژه په لاندې کسانو فرض ده

۱ مسلمان ۲هوښیار ۳بالغ ۴صحت مند

د اختر په ورځ روژه نیول مکروه ده.

څوک چی د رمضان د میاشتې په روژه کې خوراک، څښاک او یا هم ...


Top