کفیل نیازی   

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

تعلیمي ادارې او سیاسي حرکتونه

تعلیمي ادارې او سیاسي حرکتونه

 

په دې خو ټول باید شکر ووایو چې خدای پاک مسلمان پیدا کړي یو او بیا یې په یوه اسلامي ټولنه کې پیدا کړي یو. کله چې کلمه طییه یو انسان په  ژبه وویله او د زړه تصدیق یې هم وکړ نو هغه کس مسلمان شو خو د یو مسلمان لپاره خدای ج د  ژوند د تیرولو یو چوکاټ پیدا کړی چې په هغه کې یو مسلمان نر او ښځه څه ډول  ژوند وکړي. په دې چوکاټ کې د  ژوند د تیرولو لپاره قاعدې موجودې دي قانون موجود دی چې هغه د اسلام مبارک دین دی چې موږ ته یې هر څه روښانه کړي دي..

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

اوس مو خوبونه هم خونړي شول

اوس مو خوبونه هم خونړي شول

 

دا به نو ټولو لیدلي وی او ازمویلی هم وی چي خوب ذهن ته تر ټولو ښه ارام ورکوی او بهترینه وسیله ده چي په مرسته یی ذهن ارام محسوسوي له یو ستړي کار وروسته یا هم تر ډیره وخته پوری ویښ پاتي کیدلو وروسته یواځینی شی چي ذهن یی غوښتنه کوي هغه خوب دی چی له نه کولو یی سړی ځان ښه نه احساسوي ستړی وی زړه کی نیولی وی فکر یی ګډوډ وی، خوبونه هر څوک ویني او هر...


Top