مصطفی «عمرزی»   

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

قهرمانان گمنام (از مجاهدین پشتون، یاد کنیم!)

قهرمانان گمنام (از مجاهدین پشتون، یاد کنیم!)

 

كتاب داكتر شيرشاه يوسفزي (تاريخ مسخ نمي شود) در نقد «اردو و سياست» نبي عظيمي را مي خواندم كه در لابلاي برگ هاي آن، ده ها تصوير زيبا، هرچند از اندوه و ايثار، اما يادگار هایي از هزاران مستندي كه چند تاي آن ها در گونه ي تصوير، آن كتاب را آراسته بودند و اما بقيه ی آن تقدس، در فراموشخانه ي اذهان و احزاب پنهان مانده اند تا در تحريف تاریخ، حق- ضایع شود.

در تمام حاكميت كرزي، در مناسبت هایي كه تجليل از جهاد و مجاهدين افغان را    &...

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

انحصارگرایان در حصار دشواری

انحصارگرایان در حصار دشواری

انصراف قوماندان امان الله گذر از پذیرش مسوولیت قول اردوی پامیر در شمال، فصل دیگری در مراحل حاکمیت کنونی افغانستان است. هنوز چند روزی از تقرری فرمانده پیشین جمعیتی نگذشته بود که انتشار تصاویر وی با پتلون چرک خورده و کمربند تاب زده، در تفسیر و تاویل مخالفان دولت، در جایی که مساله ی سمت و طرف مطرح است، به صد ها نوع می رسد. حامیان امان الله گذر، در تمام جوانب مدنی و دهاتی، در الفبای نوع مرض زده (خراسانی- پارسی) شروع به پارس می کنند که این سمت، هرچند طول و تفصیل، امکانات و جلوه ها دارد، اما دامی ست که به اصطلاح قبیله گرایان ارگ نشین گذاشته اند...