محمد داود نیازی   

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

اقتصاد پېژندنه/ لومړۍ برخه

اقتصاد پېژندنه/ لومړۍ برخه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

د کتاب ځانګړنې :

د کتاب نوم:  اقتصاد پېژندنه

ليــــــکوال :محمد داود نیازی

برېښليک:dawood1919@gmail.com

اړيکه:0093782381717

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

اقتصاد پېژندنه/ درېیمه برخه

اقتصاد پېژندنه/ درېیمه برخه

د سپما اقتصادي اهميت: د يو هېواد اقتصادي پرمختګ په پانګونې پورې تړاو لري او پانګونه تر ډېره بريده په سپما پورې تړلې ده که په هېواد کې د سپما سلنه لوړه وي نو هېواد له اقتصادي پلوه پياوړی وي او که د سپما سلنه کمه وي، هېواد له اقتصادي پلوه کمزوری وي، د خلکو د ژوند کچه ټيټه وي، نو که څوک غواړي چې پرمختګ وکړي، بايد د سپما اندازه لوړه کړي.

د سپما د زياتوالي لپاره بايد لاندې کارونه تر سره شي:

اقتصاد پېژندنه/ دوهمه برخه

اقتصاد پېژندنه/ دوهمه برخه

Top